Certifikáty a kvalita - Jihočeská zelenina

přeskočit navigaci / na obsah

Obsah:

Certifikáty a kvalita

Jihočeska zelenina je držitelem certifikátu IPZ, což znamená, že jsou splněny podmínky Pravidel pro integrovaný systém produkce zeleniny.

Certifikát IPZ

V integrovaném systému produkce zeleniny se do výrobního procesu zapojují ekologicky a ekonomicky přijatelná opatření, která usměrňují pozitivně kvalitu zeleniny se zvláštním zřetelem na minimalizaci obsahu cizorodých látek. Mluvíme tedy o alternativních postupech k metodám, jenž podle dosaženého stupně poznání zvyšují ekologická a hygienická rizika výroby zeleniny. Samozřejmostí je, že zelenina vypěstovaná v systému IPZ podléhá systematické kontrole nezávislého kontrolního orgánu.

Pokud bychom to shrnuli, certifikát IPZ Vám zaručuje, že je Jihočeská zelenina chutnější, zdravější, bezpečnější, šetrnější k životnímu prostředí, nezaměnitelná, pod trvalým dohledem, za přijatelnou cenu a v neposlední řadě, že je naše česká, protože systém IPZ byl zaveden pouze pro produkty vypěstované v České republice.

Jihočeská zelenina získala dne 26. 10. 2010 certifikát HACCP na zpracování zeleniny a brambor.

Certifikát HACCP

Tento certifikát je výsledkem zhodnocení kritických bodů v naší společnosti, které souvisí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací i s přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli. Získání certifikátu HACCP vypovídá nejen o kvalitě a zdravotní nezávadnosti našich produktů, ale také o řádném plnění požadavků národní i evropské legislativy.

KLASA

KLASA

Značku KLASA uděluje ministr zemědělství pouze vybraným domácím potravinářským a zemědělským výrobkům, které splňují nadstandardní kritéria. Ocenění KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci při hledání typických regionálních produktů a zároveň spotřebitele informuje kvalitním českém výrobku. Tato aktivita je součástí národního programu na podporu domácích potravin, jehož cílem je zviditelnění českých výrobků na tuzemském trhu. Značka je propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této lhůtě prodlouženo. Více informací o národní značce KLASA získáte na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz.

Certifikát KLASA - Okurka Certifikát KLASA - Zelný salát s řepou Certifikát KLASA - Zelný salát s rajčetem Certifikát KLASA - Zelný salát s křenem